• พฤหัส. ก.ค. 7th, 2022

ดูอนิเมะ เว็บอนิเมะออนไลน์ anime subthai

รีวิวเว็บดูการ์ตูน ดูอนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนออนไลน์ ดูอนิเมะพากย์ไทย ดูanime การ์ตูน อนิเมะญี่ปุ่น การ์ตูนซับไทย การ์ตูนพากย์ไทย gg-anime อัพเดตตลอด 24 ช.ม.

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิตอบแทนอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

ByAntonio Burton

ก.ค. 20, 2021

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้ประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลพวงลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองป้องกันแล้วก็สิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดทางกำหนดให้ต้องยื่นหลักฐานการเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ข้างในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุดปริมาณ 5000 บาท

คุณสมบัติของผู้ประกันตนม.40

• เชื้อชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมม.33 แล้วก็ ม.39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (นอกจากขึ้นต้นด้วย 00)
• ผู้ทุพพลภาพที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนม.40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บไซต์ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธกส.ทุกสาขา
4.เครือข่ายประกันสังคม ทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก อย่างเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิการ

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิการ ได้รับ 1,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็ทางเลือกที่ 2
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการ ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท

ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ต่อเดือน ทั้งชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีพิการ ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย นอกจาก กรณีตายเนื่องจากว่าอุบัติเหตุ
ถ้าหากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็ทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินค่าเผาศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท ถ้าหากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินค่าเผาศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

ทางเลือกที่ 1

-ไม่คุ้มครองป้องกัน-

ทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมระบุ

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมระบุ
*ผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 แล้วก็ทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มอีก (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีสงเคราะห์บุตร
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ชดเชย
*ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร ต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็

ทางเลือกที่ 2

-ไม่คุ้มครองป้องกัน-

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรทุกเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่ตอนแรกกำเนิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์